1. Introducere

Acești termeni și condiții guvernează utilizarea site-ului FoxyPlast.ro, deținut de Foxy Plast Impex SRL. Prin utilizarea site-ului nostru, acceptați acești termeni și condiții în totalitate. Dacă nu sunteți de acord cu acești termeni și condiții sau cu orice parte a acestor termeni și condiții, nu trebuie să utilizați site-ul nostru.

2. Licență pentru utilizarea site-ului

Dacă nu se specifică altfel, noi sau licențiatorii noștri deținem drepturile de proprietate intelectuală asupra site-ului și a materialelor de pe site. Supus licenței de mai jos, toate aceste drepturi de proprietate intelectuală sunt rezervate.
Puteți vizualiza, descărca numai în scopuri de cache și imprima pagini de pe site pentru uzul dvs. personal, supus restricțiilor stabilite mai jos și în altă parte în acești termeni și condiții.

3. Utilizare acceptabilă

Nu trebuie să utilizați site-ul nostru în niciun fel care cauzează sau poate cauza daune site-ului sau afectarea disponibilității sau accesibilității site-ului; sau în orice mod care este ilegal, ilegal, fraudulos sau dăunător, sau în legătură cu orice scop sau activitate ilegală, ilegală, frauduloasă sau dăunătoare.
Nu trebuie să utilizați site-ul nostru pentru a copia, stoca, găzdui, transmite, trimite, utiliza, publica sau distribui orice material care constă în (sau este legat de) orice spyware, virus informatic, cal troian, vierme, logger de taste apăsate, rootkit sau alt software informatic rău intenționat.

4. Acces restricționat

Ne rezervăm dreptul de a restricționa accesul la zonele site-ului nostru sau chiar la întregul site la discreția noastră; nu trebuie să ocoliți sau să ocoliți sau să încercați să ocoliți sau să ocoliți orice măsură de restricționare a accesului pe site-ul nostru.

5. Conținutul utilizatorului

În acești termeni și condiții, „conținutul dvs. de utilizator” înseamnă material (inclusiv fără limitare text, imagini, material audio, material video și material audiovizual) pe care îl trimiteți pe site-ul nostru pentru orice scop.
Ne acordați o licență globală, irevocabilă, non-exclusivă și fără taxe pentru a utiliza, reproduce, adapta, publica, traduce și distribui conținutul dvs. de utilizator în orice mediu existent sau viitor. De asemenea ne acordați dreptul de a sublicenția aceste drepturi și dreptul de a intenta o acțiune pentru încălcarea acestor drepturi.
Conținutul dvs. de utilizator nu trebuie să fie ilegal, nu trebuie să încalce drepturile legale ale terților și nu trebuie să fie capabil să genereze acțiuni legale împotriva dvs., a noastră sau a unei terțe părți (în fiecare caz sub orice lege aplicabilă).
Nu trebuie să trimiteți niciun conținut de utilizator pe site care este sau a fost vreodată subiectul unor proceduri legale amenințate sau reale sau al altor plângeri similare.
Ne rezervăm dreptul de a edita sau elimina orice material trimis pe site-ul nostru.

6. Încălcarea acestor termeni și condiții

Fără a aduce atingere altor drepturi ale noastre în temeiul acestor termeni și condiții, dacă încalcați acești termeni și condiții în orice mod, putem lua astfel de măsuri pe care le considerăm adecvate pentru a face fața încălcării, inclusiv suspendarea accesului dvs. la site, interzicerea accesului dvs. la site, blocarea calculatoarelor care utilizează adresa dvs. IP de acces la site, contactarea oricărui sau a tuturor furnizorilor dvs. de servicii internet și solicitarea ca aceștia să blocheze accesul dvs. la site.

7. Variațiune

Putem revizui acești termeni și condiții din când în când. Termenii și condițiile revizuite se aplică utilizării site-ului nostru de la data publicării termenilor și condițiilor revizuite pe site-ul nostru.

8. Legea și jurisdicția

Acești termeni și condiții vor fi guvernați de legea română.
Orice litigii referitoare la acești termeni și condiții vor fi supuse jurisdicției exclusive a instanțelor române.